دفتر منابع انسانی

امروزه منابع انسانی سازمان به عنوان مهم‌ترین دارایی آن شناخته شده و موفقیت سازمان در گروه مدیریت بهینه این سرمایه‌های ارزشمند و اتخاذ استراتژی‌ها، برنامه و اقدامات نظام‌مند و اثربخش می‌باشد. واحد منابع انسانی به عنوان یکی از ارکان کلیدی سازمان، شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور رسیدن به اهداف سازمان تمرکز دارد. این واحد با تدوین سیاست‌های پرسنلی و خدمت مشی‌های کلان همسو با اهداف و برنامه استراتژیک سازمان نقش عمده‌‌ای در موفقیت سازمان ایفا می‌کند.

وظایف محوری دفتر منابع انسانی در راستای تحقق اهداف کلان معاونت به شرح ذیل می‌باشد:

- همکاری در تدوین راهبردهای کلان جذب، پرورش و نگه‌داشت منابع انسانی پردیس نظارت بر آن

- همکاری در تهیه و تدوین طرح‌های جذب، به کار گماری، حقوق و دستمزد، آموزش‌های کارکنان و سایر امور کارکنان

- دریافت، بررسی، ارزیابی و جمع‌بندی نیازهای منابع انسانی کلیه قسمت‌های پردیس و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور پیش‌بینی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پردیس

- همکاری در تهیه، تدوین و اجرای ارزشیابی عملکرد کارکنان و مدیریت فرایند ارزیابی کارکنان

- انجام کلیه امور مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان

- تهیه و به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی کارکنان پردیس

- مدیریت خدمات و تسهیلات رفاهی منابع انسانی

- انجام اقدامات لازم مربوط به گزینش کارکنان جدید الاستخدام و نظارت بر اقدامات بعد از استخدام

- نظارت بر دبیرخانه مرکزی