فرم استخدامی

عنوان فرم
 • 0
 • نام ونام خانوادگی*نام کامل
  1
 • نام پدر*نام کامل
  2
 • شماره شناسنامه*نام کامل
  3
 • شماره ملی*نام کامل
  4
 • تاریخ تولد*تاریخ برگزاری
  5
 • صادره از*نام کامل
  6
 • جنسیت*فقط یکی انتخاب کنید
  زن
  مرد
  7
 • وضعیت تأهل*فقط یکی انتخاب کنید
  مجرد
  متاهل
  8
 • تعداد فرزند*نام کامل
  9
 • آدرس منزل*توضیح بیشتر
  10
 • تلفن منزل*نام کامل
  11
 • تلفن همراه*نام کامل
  12
 • تلفن ضروری*نام کامل
  13
 • آخرین مدرک تحصیلی*فقط یکی انتخاب کنید
  دیپلم
  کاردانی
  کارشناسی
  کارشناسی ارشد
  دکتری
  14
 • رشته تحصیلی*نام کامل
  15
 • محل تحصیل*نام کامل
  16
 • سال اخذ مدرک تحصیلی*نام کامل
  17
 • سوابق شغلی*نام کامل
  18
 • تاریخ شروع به کار*نام کامل
  19
 • تاریخ اتمام کار*نام کامل
  20
 • دوره های تخصصی گذرانده شده*توضیح بیشتر
  21
 • میزان تسلط به نرم افزارoffice*فقط یکی انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  عالی
  22
 • نحوه همکاری*فقط یکی انتخاب کنید
  تمام وقت
  پاره وقت
  پروژه ای
  23
 • حیطه کاری مورد علاقه*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  ثبت نام و پذیرش
  امور کلاسها
  تحقیقات علمی و دانشجویی
  نشریه
  انفورماتیک
  کتابخانه
  امور فرهنگی
  امور دانشجویی
  تربیت بدنی
  مشاوره
  روابط عمومی
  برنامه ریزی و بودجه
  حسابداری
  انبار و اموال
  پشتیبانی و فنی
  منابع انسانی
  امور دفتری
  مهدکودک
  اقامتگاه
  مدارس
  24
 • دانلود عکس*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   25
  • دانلود رزومه تفصیلی 1 (اعم از مدارک سوابق کاری و گواهی دوره های آموزشی)*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
    26
   • دانلود رزومه تفصیلی 2*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
     27
    • دانلود رزومه تفصیلی 3*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
      28