معاونت منابع انسانی و پشتیبانی - ليست كامل قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها
نمایش بر اساس 
 آئین نامه وام صندوق قرض الحسنه پردیس خواهران
آئین نامه وام صندوق قرض الحسنه پردیس خواهران
يکشنبه 5 شهريور 1396
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه تشویقات
یکی از ابزارهای مهم در جهت ارج نهادن به تلاش و زحمات کارکنان شایسته در دستیابی به موفقیت ، علاوه بر پرداخت پاداشهای مالی، استفاده از تقدیر نامه است.
يکشنبه 24 شهريور 1392
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه تنظیم قراردادها
نکات مهم وکلیدی در هر قرارداد که رعایت آنها الزمی می باشد ازجمله اطمینان از حق امضاء طرفین قرارداد و استعلام شماره ثبت شخص حقوقی
سه شنبه 14 آبان 1392
دانلود فایل پیوست