معاونت منابع انسانی و پشتیبانی - ادره کل منابع انسانی و پشتیبانی-اداره امور مالی و اموال

اداره امور مالی و اموال

وظایف محوری اداره امور مالی و اموال در راستای تحقق اهداف کلان معاونت به شرح ذیل می باشد:

- همکاری در تدوین سیاست ها و برنامه های مالی پردیس در راستای تحقق اهداف و برنامه های کلان

- مدیریت فرایند گردش مالی پردیس

- مدیریت و نظارت و کنترل بر کلیه امور مالی از قبیل ثبت اسناد،‌حسابداری،‌گزارش دهی مالی ، مدیریت نقدینگی و صندوق و حساب ها

- نظارت بر مصرف اعتبارات و هزینه کرد بودجه پردیس با رعایت قوانین و مقررات

- حفظ و نگهداری اسناد مالی ، اوراق بهادار ،‌حساب ها و قراردادهای فیمابین پردیس و اشخاص حقوقی و حقیقی

- نظارت و کنترل امور بازرگانی و تدارکات پردیس از قبیل خرید و فروش ، انواع معاملات ، قراردادهای فیمابین

- نظارت بر فرآیند ورود و خروج اجناس و اقلام از انبار ، اسقاط اموال ، نگهداری و انبارداری و انبارگردانی کلیه تجهیزات و اجناس پردیس

 - تهیه و بروزرسانی و نگهداری بانک های اطلاعاتی و سیستم ها و نرم افزارهای مرتبط با حوزه های مالی، حسابداری، انبار و اموال

- بررسی و مطالعه قوانین و مقررات مالی و تشخیص چالشها و مشکلات مالی و ارائه راهکارهایی جهت رفع آن

2 آبان 1396