معاونت منابع انسانی و پشتیبانی - ادره کل منابع انسانی و پشتیبانی

اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی

اهمیت منابع انسانی و نقش آن در ایجاد مزیت رقابتی در جامعه کنونی بر کسی پوشیده نیست. بی‌شک ارائه خدمات لازم به اساتید و کارکنان جزو اساسی‌ترین وظایف این اداره کل محسوب می‌گردد.

اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی متشکل از سه اداره‏ ی ذیل می باشد؛ برای آشنایی بیشتر با اهم فعالیت های و برنامه های هریک روی تصاویر زیر کلیک کنید.

 

                                           

2 آبان 1396